Privacy policy

Piercing-Benoit.com hecht belang aan uw privacy.

Piercing-Benoit respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Bij uw bezoek aan onze website worden volgende gegevens bewaard:

-Uw e-mailadres wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u een vraag stelt of een opmerking plaatst bij een artikel.
-Alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt, bijvoorbeeld door aanmaak van uw account (naam, adres, telefoonnummer, …)

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:
-u op de hoogte stellen van de status van uw bestelling

-om uw bestelling naar u te versturen

-voor directe marketingdoeleinden. “Wij Reuter B.V.B.A. gebruiken / gebruikt* uw e-mailadres / elektronische gegevens* dat / die* wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten / diensten*. U kunt zich hiertegen verzetten door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw e-mailadres / elektronische contactgegevens* wordt / worden* niet aan derden verstrekt.

-om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv.de bezorger) worden doorgegeven.

-bij inschrijving van onze nieuwsbrief gebruiken we de door Uw ingegeven gegevens om U de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving ten allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een email aan infro@evyssecrets.com of via een link in de nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Reuter BVBA – A. Ruzettelaan 6 bus 701, 8370 Blankenberge, info@piercing-benoit.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Reuter BVBA – A. Ruzettelaan 6 bus 701, 8370 Blankenberge, info@piercing-benoit.com

Reuter BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies die het analyse van het gebruik van de website mogelijk door U mogelijk maakt. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anoninmisering geactiveerd is op deze website dan wordt Uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe de website gebruikt, om rapporten over de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen U erop dat in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Reuter B.V.B.A. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer U inzage wilt in de persoonsgegevens die Reuter B.V.B.A. over U heeft vastgelegd of wanneer U gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt U per e-mail contact opnemen met Reuter B.V.B.A. via info@piercing-benoit.com. Reuter B.V.B.A. zal U binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.